office@drbooking.rs+381 64 13 83 272

Uslovi korišćenja i Politika privatnosti

Hvala što ste posetili veb stranicu www.DrBooking.rs (u daljem tekstu: Dr Booking). Pristupom i korišćenjem veb stranice Dr Booking prihvatate, bez ograničenja, Uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo Vas da odmah napustite veb stranicu Dr Bookinga. Ako želite da koristite uslugu koju pruža Dr Booking, morate da pročitate Uslove korišćenja i označite da ste saglasni nakon popunjavanja Zahteva.
Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje veb stranice Dr Booking od strane korisnika. Nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja ove veb stranice, svakim daljim korišćenjem smatra se da je korisnik saglasan sa navedenim uslovima i pravilima veb stranice Dr Booking. Sadržaj veb stranice je informativnog karaktera i služi isključivo da korisniku obezbedi neku od željenih usluga posredstvom veb stranice Dr Booking.
Dr Booking zadržava pravo da uskrati korišćenje svakom korisniku veb stranice, bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Ukoliko odlučimo da promenimo Politiku privatnosti, Uslove korišćenja ili bilo koju odredbu objavićemo promene na ovoj strani. 

Vlasništvo materijala veb stranice Dr Booking

Svi materijali koji se nalaze na veb stranici su vlasništvo Dr Booking Beograd pa su kao takvi zaštićeni zakonom. Dr Booking je nosilac autorskih prava celokupnog idejnog sadržaja veb stranice Dr Booking neophodnog za ispravno i kontinuirano funkcionisanje same ideje projekta. Korišćenje sadržaja veb stranice Dr Booking koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja - bilo koja vrsta distribucije, kopiranje, objavljivanje, komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala ili na bilo koji način menjanje veb stranice bez pismenog odobrenja Dr Bookinga, je strogo zabranjeno. Svako neovlašćeno korišćenje veb stranice, uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa, biće sankcionisano krivičnom i prekršajnom prijavom, po hitnom postupku.

Prava i obaveze

Dr Booking je posrednik u zakazivanju medicinskih, estetskih, antiage i prevodilačkih usluga na teritoriji Republike Srbije. Korisnici su isključivo punoletne osobe strani ili državljani Republike Srbije. Usluge se obezbeđuju po Ugovornoj obavezi sa privrednim subjektima (u daljem tekstu: Partner) koji svoje usluge pružaju nevezano ili posredstvom veb stranice Dr Bookinga. Posredovanje zakazivanja se vrši na redovnu ili povlašćenu cenu usluga Partnera i ne naplaćuje se korisniku usluga. Objavljivanje informacija o uslugama na veb stranici predstavlja samo ponudu Dr Bookinga  i poziv korisniku da popuni Zahtev. Ukoliko korisnik prihvati ovakav način poslovanja Dr Bookinga, popunjavanjem Zahteva i uplatom navedenog predujma (ukoliko to Partner zahteva) korisnik preuzima obavezu da zakazane, željene usluge iskoristi u naznačenom terminu a navedenu iskorišćenu uslugu/e plati Partneru. Ukoliko Partner zahteva plaćanje predujma Korisnik uslugu Dr Bookinga plaća putem uputsva Banke, i na taj način oslobađa Dr Booking od odgovornosti za bilo kakvu, moguću štetu prouzrokovanu korisniku u vezi sa ovakvim načinom plaćanja. Za svaku, pojedinačnu uslugu Dr Booking, po ovlašćenju Partnera, izdaje Potvrdu, sa svim relevantnim informacijama a na ime ostavljenih podataka korisnika u popunjem Zahtevu, koja ga identifikuje pred Partnerom. Na taj način korisniku daje pravo da potražuje rezervisanu uslugu za tačno navedeni datum i vreme za izvršenje usluge/a. Ukoliko Korisnik ne iskoristi rezervisanu uslugu u tačno navedenom terminu istaknutom na samoj Potvrdi, Dr Booking nije dužan da korisniku vrati novac, ukoliko je Partner zahtevao predujam. Dr Booking izdaje Potvrde isključivo elektronskim putem, slanjem na imejl adresu korisnika. Strogo je zabranjeno kopiranje, falsifikovanje ili trgovina Potvrde. Potvrda važi samo na ime korisnika i do datuma naznačenog na Potvrdi uz važeći lični dokument. Korisnik je saglasan da od Dr Bookinga prima komercijalne poruke u vezi sa uslugama koje se nude putem veb stranice uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti Dr Booking pismenim putem. Dr Booking zadržava pravo na bilo koju vrstu promene sadržaja veb stranice kao i na promenu ponude, cena usluga ali i specijalnih ponuda po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

Obustava rezervacije

Korisnik ima pravo da u roku od 14 dana od dana obavljene rezervacije i regulisane uplate predujma, ukoliko je Partener zahteva, bez navođenja razloga obustavi rezervaciju ili napravi izmenu. Obustavom rezervacije korisnik se oslobađa svih daljih obaveza ali gubi pravo na povraćaj predujma koji je uplatio prilikom rezervacije. Ukoliko dođe do izmene u vezi sa uslugom od strane Partnera, Dr Booking je dužan da o tome obavesti korisnika u najkraćem mogućem roku. Ako nastale izmene nisu u skladu sa željom korisnika, Dr Booking je dužan da, ukoliko dođe do obustavljanja novonastalih izmena, uplaćen iznos rezervacije usluge u potpunosti isplati korisniku.

Reklamacije

Sve reklamacije se rešavaju i razmenjuju elektronski, putem mail-a reklamacije@drbooking.rs. Rok za rešavanje reklamacija je 14 dana od datuma prijema zahteva za reklamaciju.

Odricanje od odgovornosti

Veb stranicu Dr Booking koristite isključivo na sopstvenu odgovornost. Dr Booking, ne garantuje, ni na koji način, da upotreba ove veb stranice neće biti prekinuta, privremeno nedostupna ili isključena, kako zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Dr Booking. Isto tako, Dr Booking nije odgovoran za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, materijalnu, nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu proizišlu iz korišćenja veb stranice, kao ni za tačnost i sadržaj bilo koje informacije ili usluge date posredstvom ove veb stranice. Dr Booking nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji neovlašćeni korisnik može postaviti na veb stranicu. Dr Booking može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na veb stranici a sa ciljem da osigura poštovanje ovih Uslova korišćenja kao i propisa Republike Srbije. Dr Booking zadržava pravo uklanjanja bilo koje vrste sadržaja koja nije u skladu sa ovde postavljenim Uslovima korišćenja. Partner je jedini odgovoran za kvalitet usluga koje pruža. Dr Booking ni na koji način ne može da bude odgovoran za bilo kakve nepravilnosti usluga kao posrednik u zakazivanju tih usluga. Na svakoj Potvrdi jasno je naznačen Partner koji pruža određenu uslugu. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Dr Booking, agente i zaposlene za naknadu eventualne štete i troškove, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem veb stranice Dr Booking od strane korisnika. Dr Booking može u svako doba da prekine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom. U tom slučaju ne prestaju da važe Uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Dr Booking se izričito ograđuje, u svakom smislu, od sadržaja veb stranica trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa veb stranice Dr Booking. Takvi linkovi su prisutni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Dr Booking ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Pristupanje veb stranicama trećih strana korisnik čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Dr Bookinga. Dr Booking zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili obustavi bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje veb stranice. Dr booking zadržava pravo da u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, obustavi ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja veb stranice i/ili Politiku privatnosti. Korisnik je saglasan da sva komunikacija koja se odvija putem veb stranice Dr Booking mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Dr Booking zadržava diskreciono pravo da sam oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika. Dr Booking  u svakom trenutku može izmeniti ove Uslove korišćenja a Vi ćete automatski biti obavezani novim, izmenjenim Uslovima korišćenja. U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i/ili Politike privatnosti, a korisnik nastavi da koristi našu veb stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Politiku privatnosti u izmenjenom obliku. Svako korišćenje veb stranice nakon takve promene, podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena. Delimična ili potpuna nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat. Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu u vezi sa korišćenjem veb stranice Dr Booking nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.
Popunjavanjem Zahteva na veb stranici Dr Bookinga smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao i prihvatio.

Politika privatnosti

Dr Booking obrađuje podatke o korisnicima sakupljene tokom procesa popunjavanja Zahteva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri zakazivanju željenih usluga korisnika koje se nude putem veb stranice, što uključuje i dostavljanje neophodnih podataka Partnerima. Korišćenje veb stranice i popunjavanje Zahteva predstavlja pristanak korisnika za obradu podataka. Korisnik ima pravo da bude obavešten o svim elementima obrade podataka tako što će Dr Bookingu podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku. Prilikom plaćanja platnom karticom sigurnost podataka garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Mi ne prosleđujemo ni jednu vrstu Vaših ličnih podataka. Nakon potvrde o uplati koju dobijemo od banke, Vi dobijate broj Vaše Potvrde sa sadržajem rezervacije, cenu i detalje u vezi sa rezervisanom uslugom ili više usluga. Unošenje podataka o platnoj kartici i ostalih podataka, neophodnih za uspešno plaćanje platnom karticom se vrši na strani banke i Dr Booking nema nikakvih saznanja o datim podacima. Mi dobijamo potvrdu od banke da je uplata uspešno izvršena. Prilikom unošenja podataka, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenijeg tehnološkog rešenja. Dajemo korisniku mogućnost izbora da ne prihvati ili prihvati Uslove korišćenja kao i za korišćenje "kolačića" (Cookies). Prikupljamo i koristimo pojedinačne podatke o korisnicima samo ukoliko imamo Vaše odobrenje. Upotrebljavamo lične podatke samo u one svrhe za koje su prvobitno prikupljeni, i siguramo da će biti bezbedno obrisani.

Sa kim delimo podatke

Podaci se koriste samo u okviru Dr Bookinga. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju do završetka usluge Dr Bookinga, i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Dr Bookinga, kao i Partneri, su odgovorni za poštovanje zaštite privatnosti korisnika. Možemo da pristupimo i objavimo lične podatke kako bismo ispunili relevantne zakone ili zahteve od države, radi adekvatnog upravljanja našim sistemom, ali i radi sopstvene zaštite i zaštite naših korisnika. Svi Partneri koji pristupe Vašim podacima u toku pružanja usluge a posredstvom Dr Bookinga imaju ugovorna ograničenja kako bismo osigurali da štite Vaše podatke, ali i da se pridržavaju pravila i zakona o zaštiti podataka.

Cookies ili Kolačići

Kao i mnoge veb stranice i Dr Booking koristi tehnologiju za prikupljanje informacija koje nam pomažu da poboljšamo Vaše iskustvo i našu uslugu. Cookies (u daljem tekstu: kolačići) koje koristimo, omogućavaju našoj veb stranici da funkcioniše i pomažu da razumemo koje informacije i oglašavanja su najkorisnije za naše korisnike. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje Vaš veb pretraživač čuva na Vašem računaru pametnom telefonu ili tabletu kada posetite veb stranicu i pomažu da se identifikujete na veb stranicama prilikom kasnijih poseta. Korišćenje kolačića je standardna praksa na mreži i većina pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve kolačiće. Vi imate izbor i uvek možete odabrati da prestanete da ih koristite. Potrebno je da pretraživač koji koristite posebno podesite za rad sa kolačićima. Dr Booking koristi kolačiće isključivo kako bi Vama omogućio bolji kvalitet korišćenja naše veb stranice, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads.